Tuesday, 4 May, 2010

---- चुटकी---

पहले अफजल
अब कसाब,
आप इनका
करोगे

क्या जनाब।

2 comments:

Udan Tashtari said...

पालेंगे!!

Shekhar Kumawat said...

sahi kaha aap ne

ab inki sewa me waqt bitega hamare desh ke jawano ka